Tấm ốp lam sóng

700,000 

Thông số: 

  • Lam 3 sóng thấp: Rộng 20cm, Dày 1.5cm, Dài 3m.
  • Lam 3 sóng cao: Rộng 20cm, Dày 3cm, Dài 3m.
  • Lam 4 sóng thấp: Rộng 15cm, Dày 0.9cm, Dài 3m.
  • Lam 4 sóng cao: Rộng 21.5cm, Dày 2.5cm, Dài 3m.
  • Lam 5 sóng thấp: Rộng 15cm, Dày 0.9cm, Dài 3m.