Bảng hiệu

46,000,000 

  • Kích thước bảng hiệu chính: 11.5*2.3m
  • Mặt dụng alu , chữ mica sáng đèn
  • Kích thước decor mặt tiền quầy lễ tân : 4.8*2.65m
  • Thi công ốp mặt dựng alu , decor thanh đèn 2 trụ cạnh , chữ mcia đèn ……