Standee

500,000 

Standee bạt đứng đặt đất

  • Kích thước; 60*100cm , 80*120cm
  • khung sắt vuông bắn bạt hiflex